Cemal Safi demem yetiyor Ba ka bir ey s ylemeye gerek yok duymuyorum. Cemal Safi nin genel olarak tek d rtl k halindeki iirlerinin bulundu u eseridir y l nda yaln zcaadet bas lm t r